top of page

FAQs On Drowning Prevention


Sa pagluluwag ng ating alert level system sa iba't ibang lugar at ngayong tag-init, mas maraming pamilya at magkakaibigan ang magbabakasyon sa mga beach at pool resorts. Kaya tandaan ang mga safety measures / protocols sa pagswimming sa mga ito.


Maari niyo rin i-check ang FAQs para sa Drowning Prevention para sa karagdagang impormasyon.


Tulong - tulong para sa kaligtasan ng lahat. Make drowning prevention everyone’s business

Recent Posts
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Follow Us
  • Mayor Allan De Leon
Mayor
Allan De Leon

Taytay
Public Information Office

header-website.jpg
bottom of page