Tricycle Turn Over For Our Peace and Order Personnel


Courtesy: Mayor Joric Gacula

Matagumpay na nating nai-turn over ang mga tricycle units na gagamitin para sa Peace and Order Personnel sa ating bayan.nitong nakaraang Abril 8, 2022.


Maliban sa mga Tricycle units na umiikot na ngayon sa ating bayan na ginagamit ng ating mga lingkod bayan, mas mapapabilis nito ang responde sa mga emergency, relief operations, at rescue missions para sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng aksidente at mga sakuna tulad ng bagyo at pagbaha ang mga karagdagnag units.

Courtesy: Mayor Joric Gacula


Maraming salamat po sa pakikipag-ugnayan at pakikipag tulungan ng General Services Office (GSO) ng ating Pamahalaang Bayan sa pangunguna ni Mr. Victor Symon Badaguas para sa maisakatuparan ang proyektong ito.

Recent Posts
Archive

Emergency Hotlines

Featured Posts