TODA Rescue: The First Responder, Always to the Rescue


Screenshot From TaytayENews. Courtesy: Taytay Public Information Office

Ang mga tricycle drivers ng Taytay hindi lang sa transportasyon kundi pwede rin silang first responder, always to the rescue ang ating mga TODA.


Alamin natin ang buong detalye ng TODA Rescue a ulat ni Konsehal Philip Jeison "Papoo" Cruz.


Video: Taytay Public Information Office


Taytay's TODA Rescue, Always TODA Rescue!

Recent Posts
Featured Posts