Taytay Bike Lanes: Cycling Basics, Penalties and Rules
Kasabay ng pagbubukas ng ating mga bike lanes sa ating bayan, mahalaga na alam ng ating mga siklista, gayundin ng mga motorcycle o vehicle riders, ang mga dapat tandaan sa mga bike lanes upang hindi sila makapag-violate ng mga alituntunin.


Narito po ang mga bicycle rules, hand signals, primary signages sa paggamit ng mga bike lanes (click on the infographic to enlarge):

Courtesy: Mayor Joric Gacula.


Kaakibat nito ang mga penalties sa paggamit ng naturang bike lanes, na pinagtitibay ng ating Ordinance No. 690 S. 2020:

Courtesy: Mayor Joric Gacula

Maaring nyo rin pindutin ang link na ito para sa inpormasyon kung paano nagsimula ang bike lanes sa ating bayan.


Maging alisto sa paggamit ng bike lanes at sumunod sa batas. Let's share the road.

Recent Posts
Archive

Emergency Hotlines

Featured Posts