Opening of the Municipal Trial Court


Courtesy: Mayor Joric Gacula

Abot Kamay Na Hustisya


The Municipal Trial Court has been inaugurated on November 9, 2021 with its Office of the Clerk of Court located in Barangay. San Juan.

Photos Courtesy: Mayor Joric Gacula


We will be able to make the Taytayeños feel better and closer to fair justice for all. No one is rich and poor.


Hindi na kailangang maging mailap ng hustisya dahil ang katarungan ay nararapat na maipataw para sa mga nag-aakusa at nasasakdal.


Recent Posts
Archive

Emergency Hotlines

Featured Posts