National Fire Prevention Month Celebration 2022Video Screenshot Courtesy: Bureau of Fire Protection

Kasabay sa pagdiriwang ng National Women's Month ay buwan din ng Fire Prevention Month.


Ginugunita din natin ang kahalagahan ng kamalayan at kasanayan o awareness tungkol sa mga preventive measures o methods upang ang sunog ay ating maiwasan.

Courtesy: Mayor Joric Gacula

Maging maalam tayo sa peligrong dala ng sunog. Mahirap ang mawalan ng ari-arian, higit ng isang tahanan dahil sa sunog mula sa ating kapabayaan. Sama-sama tayo tungo sa mabisang kasanayan dahil Taytayeños, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa!


Maaring mapanood ang virtual launching video na recorded live kauganay sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month


Fire Prevention Month 2022 and Memorandum Circular 2022-003 Virtual Launching

Courtesy: Bureau of Fire Protection


Maari rin na bisitahin ang kanilang Facebook Page ng Bureau of Fire Proctection para sa karagdagang impormasyon.


Sa panahon ng peligro o sunog, tumawag sa ating Taytay Municipal Fire Brigade s sa mga numerong 8 986 - 5258 / 8 551 - 3879.

Recent Posts
Featured Posts