Lakbay Hustisya: Libreng Serbisyong Legal Sa Rizal Province

Kay ganda po ng kabuhayan sa Taytay!

Inihahandog ng Lakbay Hustisya, Munisipyo ng Taytay, at Jaime V. Ongpin Foundation ang “Ganda Mo, Kabuhayan Ko: Free Beauty Care and Hairdressing Skills Training.”

Isa itong programang pangkabuhayan na naglalayong payabungin ang kaalaman ng mga kababaihan sa sari-saring pamamaraan ng pampapaganda na maaring magsilbing hanapbuhay o negosyo nila. Sa ganitong paraan, maari natin silang bigyan ng pagkakataon na mamuhunan o dagdagan ang kanilang kita sa trabaho. Gusto namin bigyang pansin ang suliranin ng kawalan ng hanapbuhay kaya sinuri namin ang mga pinakamahirap at kapos-palad na lipunan sa Taytay at doon namin pinili ang siyamnapung kababaihan na maaring lumahok sa aming programa.

Inimbita namin ang tanyag na hair stylist ng Taytay na si Mr. Augusto Santos upang magturo ng iba’t-ibang pamamaraan ng paggupit at paglagay ng palamuti sa buhok. Sa larangan naman ng beauty care, inimbita namin si Ms. Merlinda Garcia upang magturo ng hand and foot spa at nail art, at si Ms. Leonora Restor para mangasiwa ng pag-eensayo sa massage therapy. Ang lalahok sa aming programa ay makakatanggap ng libreng beauty kits na gagamitin nila sa araw-araw na ensayong pangkabuhayan na magaganap sa loob ng isang buwan. Ang mga magpupunyagi at magsusumikap na matapos ang programa ay maaring makatanggap ng Certificate bilang katibayan ng kanilang ensayo.

Sabay-sabay po natin subaybayan ang mga susunod na mga pangyayari sa Ganda Mo, Kabuhayan Ko.

Recent Posts
Archive

Emergency Hotlines

Featured Posts