Message from the Municipal Mayor

Emergency Hotlines

Ang pagbabago ang isang bagay na dapat ipagpatuloy sa daigdig na ating ginagalawan. Hindi ito basta-basta na ipagwalang bahala na lamang.at ang salik na ito ay lubhang mahalaga sa lahat. Ito'y sadyang kailangang at isang makapangyarihang salik sa politika;na dapat matamo at yakapin tungo sa lubos na pagbabago at pagsulong ng ating pamayanan.

 

Sa aking unang tatlong termino, ang ating administrasyon ay naging tanyag dahil sa paghahangad nito at sa ating ipinagsisigawang "Bagong Taytay". Ang administrasyon ay naging kilala sa masidhing adbokasiya at aspirasyon tungo sa totoong pagbabago, pagkawala sa kahirapan at paglalatag ng maayos at payapang kapaligiran; gayundin ng magandang ugnayan sa komunidad.


Sa ngayon, ang aking otoridad na ipinagkaloob sa atin at ipinagkatiwala ay sadyang isang mapaghamong tungkulin. Gayunman, aking ipinagpapasalamat

ang pagkakataong ito upang makapaglingkodsa aking nasasakupan at sa akingminamahal na bayan. Sa gayun ay makapagiwan ako ng magandang halimbawa hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon. Kundi, maging sa susunod o sa hinaharap na nasasakupan.

 

Aking ibibigay ang aking buongmakakaya upang maisakatuparan ang mabuting panukala upang mapaunlad ang Taytay, Rizal bilang susunod na Sentro ng ZPangdistritong Pangkalakaran sa silangan. Ito ay magkakaroon ng posibilidad sa pamamagitan ng pagtulong at suporta ng aking mga kababayan.

 

Sa ganitong mga layunin at mapagpunyaging paghahangad ng mabuting pagbabago ay magbubunsod ng maalab na pagkakaisa tungo sa pagtatamo ng minimithi nating " BEST TAYTAY" 

transparency seal.JPG

FIRE

8 986 5258 (Fire Brigade)
8 661 9877 (BFP)

 

HOSPITAL

 8 571 4858